Senaste nytt

Välkommen

till NiNa Familjestöd


om-oss
SKRÄDDARSYR VÅRA INSATSER EFTER ERA BEHOV

NiNa Familjestöd vill ge dig eller din närstående ett värdigt liv med livsglädje och samhörighet. Vi bedriver vår verksamhet i syfte att förbättra livskvalité för ungdomar, äldre, sjuka och funktionshindrade. Verksamheten vilar på en värdegrund som värdesätter den behövande och erbjuder stöd och hjälp såväl fysiskt som socialt. Personalen har ett professionellt synsätt, fri från religiösa och kulturella bindningar. Alltsedan starten har företaget burits av grundläggande värderingar som kontinuerligt förmedlas till vår personal.

Dessa värden är:

  • Brukaren i fokus - Alltid lyhördhet och respekt för brukarens behov och brukarens anhöriga.
  • Vi är det vi heter - Stödet ska integrera och samverka med familj och anhöriga.
  • Vi hjälper dig - Att vara ”den hjälpande handen”.
  • Trygghet - Vår främsta uppgift är att arbeta trygghetsskapande.
  • Professionalism - Använda och utveckla sitt yrkeskunnande.