Skräddarsyr våra insatser efter era behov Enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) har du som är i behov av hjälp rätt att välja vem som ska hjälpa dig i hemmet. Vi på NiNa Familjestöd hjälper dig med hemtjänst och hemsjukvård där vi alltid utgår från ditt behov och sammanställer ett ”paket” av tjänster som passar just dig. Vi har utfört hemtjänstuppdrag i ett flertal kommuner sedan 2008. Vi har legitimerad och erfaren personal såsom undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vår personal har idag språkkunskaper inom svenska, engelska, kurdiska (sorani och kurmanji), persiska (farsi), dari, ryska, turkiska, arabiska, polska och övriga språk vid behov.

Vård och Omsorg

Vård och Omsorg

Många äldre och funktionshindrade föredrar att bo hemma så länge det är möjligt. Dock behöver de ofta stöd för att utföra sina dagliga sysslor och hjälp med personlig omvårdnad. Vissa har blivit sjuka, gått igenom en operation eller kanske är det åldern som gör att kroppen inte längre orkar som tidigare. Oavsett om du är yngre eller äldre kan du ha behov av hemvård. NiNa Familjestöd hjälper dig med detta.

NiNa Familjestöd arbetar med en trygghetsskapande bas. Trygghet är en ömsesidig känsla som baseras på omsorg och omtanke om varandra. För att nå detta ska alla brukare ha rätt till att mötas med respekt oavsett kulturell bakgrund, ålder eller etnisk tillhörighet. Brukaren ska alltid kunna nå oss för att framföra synpunkter och önskemål och det är vår uppgift att försöka uppfylla önskemålen. NiNa Familjestöd representerar ett brett kulturellt spektrum med ett religiöst och politiskt oberoende som välkomnar dig i vår gemenskap där du får ett stort inflytande över utformningen av just din service för dina behov.

Serviceinsatser

Service
Serviceinsatser

Vissa har behov av att få hjälp med städning, bäddning, tvätt och en bättre social samvaro. Utgångspunkten är hjälp till självhjälp, brukaren i fokus och vi respekterar alltid brukarens självbestämmande rätt så att denne kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi fokuserar på brukarens sociala liv och strävar efter att erbjuda möjligheter till flera olika typer av aktiviteter. På detta sätt vill vi undvika isolering och bidra till en ökad livskvalité för våra brukare.

Ledsagning

Ledsagning
Ledsagning

Att få göra fritidsaktiviteter är viktigt för alla. Om du behöver hjälp med att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet kan du ha rätt till en ledsagare, så kallad ledsagarservice. Tillsammans med NiNa Familjestöds ledsagare kan du till exempel delta i fritidsaktiviteter, gå på teater eller bara promenera. Vi på NiNa Familjestöd anpassar ledsagarservicen helt individuellt. När du kommer till oss upprättar vi tillsammans en genomförandeplan för hur du vill att vi utför din ledsagning utifrån ditt biståndsbeslut.