Om oss


om-ossNiNa Familjestöd ger dig en god livskvalité Det finns stora skillnader i vårt samhälle där vissa upplever framgång och välstånd medan andra upplever sjukdom och svårigheter. Det är de förstnämndas ansvar att bistå den andra gruppen med hjälp till en god livskvalité. När människor blir äldre blir även deras förmåga begränsad att kunna sköta vardagliga sysslor och bedriva ett aktivt socialt liv. En del kan komma att uppleva isolering och ensamhet mitt i en storstad vilket vi på NiNa Familjestöd är här för att förhindra och istället vända det till en god livskvalité.

.

Allas rätt till livsglädje och samhörighet

NiNa Familjestöd vill ge de människor som upplever sjukdom och svårigheter ett värdigt liv med livsglädje och samhörighet. Vi bedriver vår verksamhet i syfte att förbättra livskvalité för ungdomar, äldre, sjuka och funktionshindrade. Verksamheten vilar på en värdegrund som värdesätter den behövande och erbjuder stöd och hjälp såväl fysiskt som socialt. Personalen har ett professionellt synsätt, fri från religiösa och kulturella bindningar. Vår personal har idag språkkunskaper inom svenska, engelska, kurdiska (sorani och kurmanji), persiska (farsi), dari, ryska, turkiska, arabiska, polska och övriga språk vid behov.

Välj rätt hemtjänst

1.

Biståndsbedömning

Är du eller din närstående i behov av stöd och hjälp för att klara av vardagen så behöver du kontakta socialförvaltningen i din kommun för att göra en ansökan. Vi har även personal som hjälper dig med din ansökan!

2.

Välj utförare

Välj en utförare som passar just era behov. Vi har personal som talar ditt språk och är här för att göra din vardag enklare. Kontakta oss för mer information.

3.

Meddela ditt beslut

När du har all information och bestämt dig meddelar du din biståndshandläggare.

4.

Vi hör av oss till dig

Känner du dig bekväm med oss som utförare och valt NiNa Familjestöd kontaktar vi dig och tillsammans planerar vi din hemtjänst.