Tja,

En av våra duktiga sjuksköterskor Linda är i fullgång med att vidareutbilda sig till Silviasjuksköterska. Demenssjukdomar och demensvård är tyvärr något som ökar och därför måste vi bli bättre för att kunna ge en värdig vård. Linda har precis klarat första delmomentet och vi vill därför uppmärksamma detta!

Bra jobbat Linda!

Mer om utbildning:

http://www.silviahemmet.se/